Beder Ungdomsskole og Århusegnens Ungdomsskole

Egnsarkivet fortæller v/arkivleder Kirsten Williams…

I anledning af at Efterskolen for Scenekunst er begyndt i Malling i Landbrugsskolens tidligere bygninger, er det værd at fortælle historien om to tidligere lokale Efterskoler eller Ungdomsskoler, som de fleste blev kaldt i begyndelsen.
I 1910 tog lærer A.M. Fogh fra Seldrup Skole initiativ til Beder Ungdomsskole i samarbejde med forstander P. Henriksen fra Beder Gartnerskole eller Havebrugsskolen, hvor lokalerne til undervisning lå på Beder Landevej 60.

Beder-Ungdomsskole-programVinterskolen begyndte 4. november til 31. marts og var målrettet piger og drenge fra 14-18 år. Til at begynde med boede eleverne hjemme og kom til skolen med toget. Senere kunne de også bo på Havebrugsskolen. Skolen var Statsanerkendt, så eleverne kunne søge tilskud både til kurset og ophold. I undervisningen lagde man især vægt på dansk og regning, der blev dog undervist i alle almindelige fag historie, geografi, samfundslære, sundhedslære mv. Praktiske fag som regnskab, udfyldelse af blanketter, hvordan skriver man en check indgik også. Pigerne havde derudover håndarbejde og drengene tegning og landmåling.

Beder Ungdomsskole 1922-23 Beder Ungdomsskole 1922-23

 

Skoledagen var på 8 timer ” Eleverne er almindelig hustugt undergivet, og det forlanges, at eleverne skal deltage i alle fag, møde præcist og deltage til stadighed i undervisningen”, som der står i programmet. Der var dog heldigvis plads til andet. Dørene mellem undervisningslokalerne blev åbnet mellem lektionerne og så havde gartnerskole- og ungdomsskolelever fællessang, når en dobbelt skydedør blev åbnet. Det kunne heller ikke undgås, at elleverne mødtes i frikvartererne og på trods af stor aldersforskel mellem de to gruppen, kunne det hænde, at enkelte af de yngste gartnerelever kastede øjne på de ældste af ungdomsskolepigerne med alt hvad det kunne indebære(!).
I 1913 købte Niels og Kirstine Klougart Gartnerskolen, de fortsatte Ungdomsskolen., hvor Niels blev forstander. I 1932 blev den overdraget til lærer Peder Bonderup, der i kompagniskab med cand. agro. Sten Andersen flyttede undervisningen til Vilhelmsborg Skovriderbolig, Beder Landevej 2 til 1934. P. Bonderup overtog herefter skolen, der skiftede navn til Beder Ungdoms- og Sløjdskole. Han opførte på Stationsvej 17 og 19 en bolig til sig selv og et hus til undervisning, hvor der også var sløjdundervisning i kælderen for områdets drenge en gang om ugen. Bonderup drev også en omfattende revisionsvirksomhed, så Beder Ungdomsskole sluttede undervisningen i 1942.

Beder Ungdomsskole 1935-36 Beder Ungdomsskole 1935-36

 

Århusegnens Ungdomsskole lå på Kirkebakken 80, Beder fra 1950-1981. Harald Foged og hans hustru Ellen var forstanderpar i alle årene. Privatboligen blev bygget i 1947, en undervisningsbygning i 1950, hvor skolen begyndte og endnu en bygning i 1953, hvor det var muligt at bo på skolen.
På Arkivet har vi meget få oplysninger om skolen. Vi har et par årsskrifter fra 1950èrne. Der eksisterer et jubilæumsskrift 1946-1971, så undervisningen må være begyndt i 1946 i andre lokaler. Vi efterlyser derfor billeder, jubilæumsskrift, årsskrifter mv. og vil være meget taknemmelige, hvis der dukker noget op.

Der er lukket for kommentarer.

Udstillinger

Udstilling på Eskegården: Bredgade fra Ajstrupvej til rundkørslen på Oddervej

3. august 2018

Udstillingen er opsat 2. oktober 2018

 

Udstilling på Eskegården: Beder Landevej (del 1)

24. marts 2018

Udstillingen er slut

Udstillingen er opsat 23. marts 2018.

 Udstillingen denne gang viser Beder Landevej fra Rokballe Mølle og Tyrolerkroen til 

Slagter Weiss Beder Landevej nr. 49 og Snedkerposten Beder Landevej nr. 54.

Vores næste udstilling kommer til at vise den sidste del af Landevejen mod Malling.

Nyheder

Egnskalender 2019

7. november 2018

Egnskalenderen er nu til salg.

Prisen er 40 Kr.

Kan købes hos:

SuperBrugsen i Beder
SuperBrugsen i Malling
Ariane Blomster
Hårkunst
Salon Face

og på Egnsarkivet