Kik op og Kik ned …

EN FORTÆLLING OM DE FINE DETALJER, DER ER I PROVINSHUSENE.
Artiklen skulle gerne inspirere borgere og besøgende til at standse op og se nøjere på deres by.

Fortalt af arkivleder Kirsten Williams Beder-Malling egnsarkiv

Både gamle og nyere murede huse kan have fine murværksdetaljer, der giver bygningen form og karakter. Det kan være dekoration over døre og vinduer, under tagrenden eller midt i murværket. I disse år oplever murværket en renæssance med nye typer sten, belægninger og farver. For de ældre provinshuse er detaljerne typisk fra perioden ca. 1890 – 1930. Er man nysgerrig efter at finde ud af, hvornår et hus er bygget og andre oplysninger om grund, ombygning mv., taster man adressen ind på www.OIS.dk- gennemvej til ejendomsdata.

Sålbænk – er det murede element under vinduet, der har det praktiske formål at lede regnvand væk fra konstruktionen. Der er rigtig mange måder at opbygge sålbænken på (ikke solbænken, som det nogle gange høres udtalt). Den kan være af tegl, beton, skifer – typisk for 1950-60’erne, natursten eller metal.

 

Sålbænk og årstal på Øvlevej, Mallimg Sålbænk og årstal på Øvlevej, Mallimg

 

Pilastre eller fremspring – er de murede fremspring, der blev udført for at pynte på facaden. For 80 – 100 år siden kunne de også være udført for at støtte konstruktionen. Det er en søjleformet dekoration, der også kan sidde på hjørnet af bygningen, hvor de løber rundt, så de næsten ligner ben. Der er mange fine eksempler i Malling og Beder.

 

Pilastre på Ajstrupvej. Bygget 1914 Pilastre på Ajstrupvej bygget 1914

 

Murede stik eller overlukninger – ses ofte over vinduer, døre og indgange til porte og har til formål at fordele trykket fra det murværk, der ligger ovenover. De er karakteristiske ved at murstenene står på højkant, det mest almindelige er lige stik. Udover det praktiske formål blev stikkene brugt til at give bygningen et særligt udtryk, der adskilte huset fra naboens.

Lige stik-over vinduerne og murdekoration.. Gl. Østergårdsvej, Malling Lige stik-over vinduerne og murdekoration Gl. Østergårdsvej, Malling

 

Gesimser – er de ofte smukke fremspring under tagrenden, der skal beskytte det underliggende murværk mod fugt. Der findes talrige rigt udsmykkede gesimser; men man er nødt til at kikke op for at få øje på dem. Hvis et hus har fået nyt tag, kan et større udhæng delvis skjule den gamle dekoration.

gesims-skifertag-paa-gavlen-beklaedning-med-traespaan-bredgade-bygget-1915 Gesims, skifertag, på gavlen beklædning med træspån. Bredgade bygget 1915

 

Fundamenter – er den nederste del af huset, der afgrænser huset fra jorden. Den del af fundamentet, der stikker over jorden, kaldes for husets sokkel. Formålet er at bære husets vægt, så det ikke synker. Efter 1910 er soklen udført i beton; men endnu ses en del huse med kløvede marksten (syldværk), hvor der ofte er indsat et vindue med jernsprosser.

Ajstrupvej - sokkel med marksten og kældervinduer med staldvinduer Ajstrupvej – sokkel med marksten og kældervinduer med staldvinduer

 

Tage og spir – Tage på ældre huse er af skifer eller tegl. Det mest imponerende skifertag ligger på Efterskolen for Scenekunst, hvor det har ligget siden 1889. To huse i Malling-Ajstrupvej 27 og Rønhøjvej 8- har bevaret en tagdekoration – et spir – i hvert gavlhjørne. Dekorationen synes at høre til perioden 1900 – 1910.

Skifertag, spir, gesims. Ajstrupvej Skifertag, spir, gesims. Ajstrupvej

 

Hvad skal huset hedde – Det er ikke længere så udbredt at navngive huse. Ved at give et hus et navn, lokaliserede man et sted. I ældre tider, før der var husnumre, og ofte lange veje med samme navn, fx Aarhusvej, gjorde et navn det nemmere at finde frem til ejendommen.

Navngivning – begyndte med større villaer i fine kvarterer og bredte sig så ud til borgerskabet. ”Home” og et navn med minde (fx ”Karensminde”) udtrykker ens følelser og er en måde at tage ejerskab i huset.

Her på hjemmesiden findes brochuren ” En tur i Malling” og ”En tur i Beder”. På Arkivet kan udstillingen ”Kik op… kik ned ” med mange fotos fra området ses i arkivets åbningstid.

God tur Kilde: www.bolius.dk/gamle-murvaerksdetaljer/

Der er lukket for kommentarer.

Udstillinger

Udstilling på Eskegården: Veteranbiler

16. august 2017

udstillingen er sat op 11. august.

En udstilling om dengang biler var virkelig luksus, et statussymbol og for dem der havde råd.

Se billeder af skønne modeller op til at biler begynder at blive hver mands eje.

I 1950 er der 100.000 personbiler i DK, i 2017 2.500.000

Udstilling på Eskegården: Postkortet – datidens SMS

6. april 2017

Udstillingen er afsluttet

Udstillingen starter 06.04.2017

Vi fortæller:

*Lidt om postkortets historie der startede i Østrig i oktober 1869 og kom til Danmark allerede i april 1871. Den lokale takst var 2 skilling, udenbys 4 skilling og posten blev bragt ud mere end en gang om dagen. I 1905 kostede det 5 øre at sende et kort.

*Om de lokale handlende i Beder, Malling og Fulden der udgav postkortene.

Vi viser et udsnit af de bedste.

Nyheder

Historiske byvandringer med app’en “Opdag Aarhus”

24. august 2017

Tag telefonen i hånden og gå en tur i Beder eller i Malling med app’en “Opdag Aarhus”.Hent appen allerede i dag på Google Play eller App Store

Opdag Aarhus er udviklet af Alexandra Instituttet som en tur-app for Aarhus Kommune.

Tur-appen henvender sig til skoler, foreninger, institutioner og alle byens borgere samt gæster og turister, der gerne vil på tur på egen hånd, men samtidig ønsker et par gode tip.

Med telefonen i hånden kan du nu besøge 19 steder i Malling  og 37 steder i Beder og se gamle billeder fra stederne samt læse om stederne.