Lundshøjgård på Malling Kirkevej

Præstegård- fæstegård, selvejergård, igen præstebolig- nu en del af Malling Sognegård.

Fortalt af Beder-Malling Egnsarkiv
v/ arkivleder Kirsten Williams

Lundshøjgård hører til de ældste gårde i Malling By. Matr. nummer er 3a, Malling Kirke og tilhørende jorde har nr. 1, Holmskovgård, der nu er nedrevet, har nr. 2.

Lundshøjgård luftfoto med skole Lundshøjgård luftfoto med skole


1536-1850 præstebolig og fæstegård

Efter reformationen og til 1647 hørte Malling Kirke til et lektorat i Aarhus. Gården har været bolig for sognepræsten, på det tidspunkt lå den tæt på, men syd for kirken. I 1647 lægges Malling sogn ind under Beder, dvs. at præsten bor i Beder, men skal varetage arbejdet i begge kirker. Gården er derfor stadig tilholdssted for præsten, når han kommer for at foretage kirkelige handlinger. Gården er nu fæstegård under Aarhus Katedralskole, forstået på den måde at fæstebonden driver gården, men betaler afgifter til skolen. Den ældste kendte fæster er Hans Olesen fra 1787. Gården bliver i familiens eje til 1923. I 1850 køber Kirsten Hansdatter gården til fri ejendom. Bortset fra Øvleslægten`s selvejergård Veilgården, var alle øvrige gårde i Malling fæstegårde under Vilhelmsborg. De blev også frikøbt i 1850.

Lundshøjgård stald og vognhus Lundshøjgård stald og vognhus


1873-1923. Nyt stuehus og ny placering. Noget af jorden bortgives til Egelund
.
I 1873 opføres et nyt stuehus med tegltag, nu øst for kirken, så det ligger overfor avlsbygningerne. Stuehuset opføres i gule sten med kampestenssokkel. De ældre stalde er i bindingsværk med stråtag.
Laurs Jacobsen overtager gården efter sin svigerfar- ejer 1894-1923. Laurs og hans kone Birthe Marie skænker i 1920 en stykke jord på Beder Landevej 5 til Malling Borgerforening. . En mindesten står nu ved indgangen til idrætscentret.
Jorden skal anvendes til lysthave, hvor Malling borgerne kan spadsere om søndagen og drikke deres kaffe. I 1921 kaldes stedet for Egelund. Genforeningsstenen sættes op her i 1922. Jorden overdrages til Beder-Malling kommune i 1936.

Billede taget fra kirketårnet i 1955. Nederst til højre det besfæstede tårn udgravet i 1942. Forrest Lundshøjgård set fra haven. Overfor ses avlsbygningerne. Billede taget fra kirketårnet i 1955.
Nederst til højre det besfæstede tårn udgravet i 1942. Forrest Lundshøjgård set fra haven. Overfor ses avlsbygningerne.


1923-1964 Hans Sønnichsen
1923 køber Hans Sønnichsen (1877- 1964) Lundshøjgård af familien. H.S. omtales som en dygtig og driftig landmand, som også udfører en del offentlige hverv. Formand for Malling Brugsforening, Vandværket og Hesteforsikringen, regnskabsfører for Andelsmejeriet og tilknyttet Landbosparekassens kontor. I 1950èrne begynder Beder-Malling Kommune at planlægge en ny kommuneskole. Den bedste placering er på Sønnichsens jord. H.S. sælger jorden og bygningerne, mod at han kan blive boende i stuehuset. Avlsbygningerne rives ned, der etableres en parkeringsplads i stedet. Kirkevej føres igennem til den nye Lundshøjgårdsvej op til og forbi skolen, der står færdig i 1959. Efter Sønnichsens død i 1964, deles stuehuset i to dele og udlejes til forskellige.

Fam. Sønnichsen. Fra v. yngste datter Inger Margrete, Far Hans S., Mor Marie Kirstine, Søn Svenn med studenterhue, søn Henning og Poul H. Stormgård Fam. Sønnichsen. Fra v. yngste datter Inger Margrete, Far Hans S., Mor Marie Kirstine, Søn Svenn med studenterhue, søn Henning og Poul H. Stormgård


1979-2015 Præstebolig og Sognegård
1979 deles Beder og Malling Sogn atter. Lundshøjgård er nu købt af Malling Menighedsråd og indrettes til præstebolig for pastor Malthe Madsen 1981-2013. I 1983-84 bygges kontorer og konfirmandstue øst for stuehuset. Der er problemer med stuehuset, fordi der konstateres skimmelsvamp. I 2012 opgiver man at anvende den til præstebolig, og projektet med at rense bygningen, indrette den til kontorer og mødelokaler og samtidig gennemføre en sammenlægning med de tidligere bygninger i Sognegården går i gang.
Den nye Malling Sognegård er indviet d. 14. juni 2015.

Indvielse af Malling Sognegård den 14. juni 2015 Indvielse af Malling Sognegård den 14. juni 2015

Der er lukket for kommentarer.

Udstillinger

Udstilling på Eskegården: Malling Borgerforening

18. januar 2018

Udstillingen opsat torsdag den 18. januar 2018

Malling Borgerforening har gennem årene haft forskellige navne.

1897 Beder-Malling Haandværkerforening
1898 Malling Haandværkerforening
1906 Malling Haandværker og Borgerforening
1966 Malling Borgerforening

2001 Foreningen går i dvale men opløses ikke.

Udstillingen viser nogle af de ting, som foreningen beskæftigede sig med.

 

Udstilling på Eskegården. Juleudstilling

23. november 2017

Udstillingen er slut

Udstillingen er sat op den 23.november 2017

Den viser blandt andet:

Udstilling af arkivets gamle postkort

Fire forskellige måder at pynte juletræ på fra 1934

Ingrid Vedels juleudsmykning i forretningen på Gl. Østergårdsvej 16 fra 1960’erne

Udstilling i Malling Brugs ca. 1976: Kane og nisser

Egnsarkivet ønsker alle en glædelig jul!

Nyheder

Historiske byvandringer med app’en “Opdag Aarhus”

24. august 2017

Tag telefonen i hånden og gå en tur i Beder eller i Malling med app’en “Opdag Aarhus”.Hent appen allerede i dag på Google Play eller App Store

Opdag Aarhus er udviklet af Alexandra Instituttet som en tur-app for Aarhus Kommune.

Tur-appen henvender sig til skoler, foreninger, institutioner og alle byens borgere samt gæster og turister, der gerne vil på tur på egen hånd, men samtidig ønsker et par gode tip.

Med telefonen i hånden kan du nu besøge 19 steder i Malling  og 37 steder i Beder og se gamle billeder fra stederne samt læse om stederne.