Niels Anker Sørensen -murermester og betonvarefabrikant 1916-2016

Fortalt af Kirsten Williams/ Beder-Malling Egnsarkiv

Portræt-pasfoto 1984 Portræt-pasfoto 1984

I lære som murer
N.A. blev født på Malling Mark i et lille hus, som forældrene Anton og Ane Sørensen havde arvet. Faderen var murer. Efter skolen kom han ud at tjene på landet i nogle år. I 1933 fik N.A. en læreplads hos murermester Ferdinand Holm på Rønhøjvej, som også havde et mindre cementstøberi.
Læretiden var fire år, arbejdsugen på 48 timer, daglig fra 7-17, lørdag 7-15. Det var hårdt, manuelt arbejde. Pauserne var frokost kl. 8.30, middag kl. 12 og et par ugers ferie om året. Arbejdsmanden og lærlingen skulle servicere de udlærte.

Murersjak N.A. Sørensen, J Schou, S.K. Sørensen og Martin Nielsen Murersjak N.A. Sørensen, J Schou, S.K. Sørensen og Martin Nielsen

På billedet af murersjakket ser man, at arbejdsmand Martin Nielsen falder i søvn, mens billedet tages.

Oplægning af tag Murerne i gang med oplægning af tag. Tagstenene langes op fra mand til mand, mens de står med ryggen mod stigen

 

Selvstændig murermester
Efter læretiden tog N.A. arbejde i Sverige, men vendte tilbage til Malling, da Ferdinand Holm døde i 1940. Han købte forretningen og fik næringsbrev som murermester. Det var et svært tidspunkt at begynde på en ny virksomhed. Besættelsen af Danmark betød vareknaphed, men N.A. klarede sig. Der var for lidt plads på Rønhøjvej og i 1946 købte han 6400 m2 jord af Veilgården og flytter betonvarefabrikationen til Aarhusvej 8, i dag Bredgade 23. Dengang var det udenfor byen. I 1950 bygges en egentlig fabrik med administration og privat beboelse til N.A. og familie.

Bestyrelsesarbejde
N.A. interesserer sig tidligt for organisatorisk arbejde, var allerede som ung formand for Malling Gymnastikforening, og i to perioder 1946-50/1950-54 medlem af Sognerådet, valgt for Socialdemokratiet. Senere var han formand for Mesterforeningen i Midtjylland og for Malling Vandværk, samt ansat som vurderingsmand for Kreditforeninger og Brandforsikring 1955-1986.

Forretningen udvides
Forretningen tog fart efter krigen, da vareforsyningen begyndte at blive normaliseret. Der var mangel på boliger og i 1949 fik N.A. første bestilling på et byggeri for Beder-Malling Boligforening på Tværgade og Søndermarksvej og senere på Nyvej.
1959 opførte han og hans sjak Malling skole. I 1963 blev han godkendt som kloakmester ved jordarbejde, og i årene 1965-1975 byggede han 110 gule rækkehuse på Engdalgårdsvej i Beder, og i samme periode de 45 røde boligforeningshuse på samme vej. 45 mand var nu ansat i firmaet. 1975-79 er han med til at renovere avlsbygningerne på Vilhelmsborg, og i 87-88 kirkediget ved Malling Kirke. Andre opgaver var lægehuset i Malling 1974.

Bredgade 23 Bredgade 23 Malling Betonvarefabrik, Bredgade (klik for at se i større udgave) Malling Betonvarefabrik

 

I 1970èrne var grunden på Bredgade for lille til cementproduktion, og fabrikationen blev flyttet til modsat side af vejen til det nye industrikvarter Sofienlystvej nr. 23, en grund på 50.000 m2. Malling Murerforretning og Malling Betonvarefabrik blev til Malling Byggecenter ApS med sønnen Søren som medindehaver. Administrationsbygningen på Bredgade lejes ud og var fra 1988-2012 rammen om Ungdomsklub og Fritidsklub ”Støberiet”. På grunden bygges 12 andelsboliger.
Malling Byggecenter løb ind i problemer i 1983/84 og blev erklæret konkurs. Juhl A/S overtog bygningerne i 1985.

Man hugger da sit brænde selv.
N.A. fik et langt og dejligt otium i sit hus ved Norsminde, hvortil der hørte en stor køkkenhave. Her kunne man om sommeren købe kartofler og andre grøntsager. Som 95’årig huggede han alt sit brænde selv. Jeg kan se ham sidde omvendt på sin rollator for to år siden og grave køkkenhaven igennem, kartoflerne skulle jo lægges, når jorden var tjenlig.
Niels Anker Sørensen døde d. 24.1.16 få måneder før sin 100 års fødselsdag efter et langt og flittigt liv.

Der er lukket for kommentarer.

Udstillinger

Udstilling på Eskegården: Malling Borgerforening

18. januar 2018

Udstillingen opsat torsdag den 18. januar 2018

Malling Borgerforening har gennem årene haft forskellige navne.

1897 Beder-Malling Haandværkerforening
1898 Malling Haandværkerforening
1906 Malling Haandværker og Borgerforening
1966 Malling Borgerforening

2001 Foreningen går i dvale men opløses ikke.

Udstillingen viser nogle af de ting, som foreningen beskæftigede sig med.

 

Udstilling på Eskegården. Juleudstilling

23. november 2017

Udstillingen er slut

Udstillingen er sat op den 23.november 2017

Den viser blandt andet:

Udstilling af arkivets gamle postkort

Fire forskellige måder at pynte juletræ på fra 1934

Ingrid Vedels juleudsmykning i forretningen på Gl. Østergårdsvej 16 fra 1960’erne

Udstilling i Malling Brugs ca. 1976: Kane og nisser

Egnsarkivet ønsker alle en glædelig jul!

Nyheder

Historiske byvandringer med app’en “Opdag Aarhus”

24. august 2017

Tag telefonen i hånden og gå en tur i Beder eller i Malling med app’en “Opdag Aarhus”.Hent appen allerede i dag på Google Play eller App Store

Opdag Aarhus er udviklet af Alexandra Instituttet som en tur-app for Aarhus Kommune.

Tur-appen henvender sig til skoler, foreninger, institutioner og alle byens borgere samt gæster og turister, der gerne vil på tur på egen hånd, men samtidig ønsker et par gode tip.

Med telefonen i hånden kan du nu besøge 19 steder i Malling  og 37 steder i Beder og se gamle billeder fra stederne samt læse om stederne.