Teglværker i Malling Sogn

Af Kirsten Williams, arkivleder på Egnsarkivet

Bækvej 2 - 8 Bækvej 2 – 8

Produktion af tegl som byggemateriale begyndte i Danmark omkring 1100 og var i begyndelsen kun anvendt af kongen, stormænd og bisperne. Fra slutningen af 1700-tallet begyndte bønderne selv at brænde mursten til de grundmurede vægge assisteret af omrejsende teglbrændere. Forudsætningen var, at der var tilstrækkeligt med ler til rådighed af den rigtige kvalitet, og der var træ til brændingen. I slutningen af 1800-tallet var der omkring 700 fungerende teglværker i Danmark. Højdepunktet ligger i tiden med de nye bydannelser 1900-1915. Overordnet har man kendskab til ca. 2.500 teglværker.
I Malling kender vi til tre: Pøel matr. 7 m.fl., Bækvej og Stornord).

Pøel: I Jordebogen 1795 står der ”Ved Michel Pedersens gaard i Pøel er opført et nyt teglværk. Der er også en omtale af værket i en industritælling i 1811, og lergraven er angivet på matrikelkort fra 1817. Det er nedlagt kort tid efter. Der var skov til gården, så der har været brænde til rådighed.

Kort-Storenor-teglværk

 

 

 

Stornord Teglværk: Vi har på arkivet to røde mursten, der er stemplet med navnet. Produktionstiden har været fra 1868- ca.1900. Lergraven er angivet på matrikelkort, og vi kender navnene på et par af teglbrænderne.

To teglværksarbejdere i gang med at læsse sten på trillebør. Huset Bækvej 2 ses i baggrunden To teglværksarbejdere i gang med at læsse sten på trillebør. Huset Bækvej 2 ses i baggrunden

 

Malling teglværk: Teglbrænderhuset ligger fortsat på Bækvej 2. Lergraven var, hvor Bækvejsparken ligger i dag. Jorden hørte under Smedegården, stuehuset ligger i dag på Smedegårds Alle´. Gadenavnet Teglvangen minder om den tidligere produktion. Vores oplysninger angiver, at teglværket er etableret i 1896 og lukket i ca. 1930. Værket producerede ca. 400.000 mursten årligt, der blev brændt i en højovn.
På billede 1 ses yderst til venstre Teglbrænderhuset Bækvej 2, en tørrelade til træ, den store skorsten hørte til dampdrejeriet der er det næste hus til højre, det sidste hus er Bækvej 8. Forrest ses store vandfyldte bassiner, hvor lergravningen har fundet sted.
På billede 2 er to teglværksarbejdere i gang med at læsse sten på trillebør, huset Bækvej 2 ses i baggrunden. Arbejdstiden var omk. 1910 på 12 timer med 1½ times middagshvil.

Teglværket - Teglbakken Fra venstre:  Karl Poulsen, teglbrænder,  Peder Daniel Pedersen,  Niels Johansen, Pedholt N.P. Rasmussen, Malling Ole P. Jensen, senere Malling - byggede Bakkehuset i 1928 Teglværket – Teglbakken
Fra venstre:
Karl Poulsen, teglbrænder,
Peder Daniel Pedersen,
Niels Johansen, Pedholt
N.P. Rasmussen, Malling
Ole P. Jensen, senere Malling – byggede Bakkehuset i 1928

 

Arkivet er meget interesseret i supplerende oplysningen/billeder om de lokale teglværker. Kontakt os venligst på eller 22913391. Vi har en lille udstilling om Teglværker på Beder-Malling Bibliotek i september/oktober.

Landevejen fra Odder mod Århus. Teglbrænderhuset Bækvej 2. Opført 1890. Teglværket Bækvej 4. Dampdrejeriet Bækvej 6. Bækvej 8 opført 1903 er det store hus længst til højre

Landevejen fra Odder mod Århus.
Teglbrænderhuset Bækvej 2. Opført 1890.
Teglværket Bækvej 4.
Dampdrejeriet Bækvej 6.
Bækvej 8 opført 1903 er det store hus længst til højre

Teglbrænderhuset, Bækvej 2 Teglbrænderhuset, Bækvej 2 Teglbrænderhuset--FT-221 Teglbrænderhuset, Bækvej 2

 

Bækvej 8. Opført 1903. Foto fra ca. 1970 Bækvej 8. Opført 1903.
Foto fra ca. 1970

 

Malling trædrejeri med skorstenen. Vandhullet er nu en del af bækken. Huset til højre er Bækvej 8. Malling trædrejeri med skorstenen.
Vandhullet er nu en del af bækken.
Huset til højre er Bækvej 8.

 

 

 

Der er lukket for kommentarer.

Udstillinger

Udstilling på Eskegården: Malerier m.m. modtaget i 2018

21. februar 2019

Egnsarkivet har i 2018 modtaget mange malerier med mere.

Fotos af disse malerier, samt af en akvarel og et foto (100 x 130 cm) af elever fra Landbrugsskolen kan ses på Eskegården.

Vil du gerne se de originale billeder, er du velkommen på Egnsarkivet i åbningstiden, der er torsdage

i tidsrummer 09.00 – 12.00 og 18.00 – 21.00

Juleudstilling på Eskegården

22. november 2018

UDSTILLINGEN ER AFSLUTTET

Opsat 22. n0vember 2018

Julen nærmer sig og arkivets juleudstilling er sat op på Eskegården.

Motivet er eksempler på julekort fra 1900 til 2017.

Nyheder

Orienteringstavle ved Åle Katrines hul

21. juni 2018

Læs om den nye tavle og se billederne. Klik her