Udviklingen i Beder efter jernbanens åbning 1884

 

Beder får ikke del i den industrivirksomhed, som blomstrer i Malling, og som i den grad sætter indbyggerantallet i vejret. I året 1904 er der i Malling beskæftiget 286 ved industri, 46 med handel og 865 ved jordbrug. D e tilsvarende tal for Beder er 145, 29 og 352.

Postkort ca. 1900. Øverst til ve. Den gamle købmand Beder Landevej 84, til høre Beder Station, nederst til ve. Beder Kirke, til højre Beder Andelsmejeri fra 1885-1930 på Byvej 18

PostEtableringen af jernbanen fører dog en udvikling og udbygning i byen med sig.. I årene efter 1884 bliver der opført ca. 40 nye beboelsesejendomme på Stationsvejen, Beder Landevej og Kirkebakken, dertil kommer stationsbygningen, hvor Telefoncentralen også befinder sig til 1911. I det første år har centralen 6 abonnenter, i 1943 er der 56. Den bliver automatiseret i 1968, da er der ca. 500 abonnenter.

Beder får ikke samme præg af stationsby som Malling, men ligner en landsby med gadekæret, der ligger foran Beder Mølle. Her bliver kreaturerne vandet. Møllen brænder ned i 1906, og genopføres ikke. Byens centrum ligger i krydset mellem Kirkebakken og Beder Landevej. Der er en smedje, et mindre bryggeri, et maltgøreri, bager, bødker, karetmager, tømrer, slagter, maler, strikker, skomager, sadelmager og skrædder. De erhvervsdrivende samler sig omkring Landevejen og ikke nede ved stationen. Der er et sidespor ved Beder Station til tømmerhandleren. Beder Købmandsgård og gæstgiveriet bygges i forbindelse med jernbanens åbning.

Der plantes smukke alleer af birk og røn langs Landevejen og Stationsvej. Træerne bliver fældet i forbindelse med anlæggelse af fortove og asfalteringen af Landevejen.

Erhvervsvirksomheder (klik på navnet for at læse mere)

Beder Gæstgiveri

Beder Købmandsgård, nu Netto

Beder Andelsmejeri

Beder havebrugsskole, senere Beder gartnerskole og nu en del af Dansk Center for Jordbrugsuddannelse

 

Befolkningsudviklingen i Beder

År Indbyggere    Kommentar
 1850 474
1901 696    forøgelse på 47 % fra 1850 til 1901
1945 667
1955 695
1970 2023    forøgelse på 191 % fra 1955 til 1970
1980 3196
1990 4120
2000 4343
2008 4511  forøgelse på 122 % fra 1970 til 2008

Det stærkt voksende befolkningstal giver anledning til nye aktiviteter. Allerede i 1970`erne bygges Beder Butikscenter på Kirkebakken, på den jord hvor tidligere Beder Gammelgaard lå (nedrevet i 1963). Der er udlagt arealer til småindustri syd for Stationsvej. Det er dog ikke det lokale erhvervsliv, der trækker indbygger antallet op, men udbygningen af bolig – og parcelhuskvarterer. Det er ikke hvem som helst, der flytter hertil. Ejendomspriserne ligger i 1990èrne 5 % over priserne i Århus, og gennemsnitsindkomsten er den næsthøjeste i kommunen. I 1972-73 bygges et lejlighedskompleks af Viby Andelsboligforening i datidens materiale gråt beton på Byagervej. Der er fra 1960èrne et stort pres på boligsektoren, byggeriet skal gå hurtigt, og holdbarheden er nogle steder sat til 15-20 år. Bygningerne i Beder er dog senere blevet renoveret, og der er i samme område af opført en lille by af røde rækkehuse i 1982, også af boligforeningen.

Tilflytterne til Beder har behov for transport til arbejdspladserne, og toget kommer her i konkurrence med privatbilerne, og busserne efter at omfartsvejen åbnes i 1989.

Der er lukket for kommentarer.

Udstillinger

Udstilling på Eskegården: Amatørteatret Spiren

9. maj 2019

Udstillingen er opsat den 9. maj 2019.

Den viser billeder fra opførelsen af “Charles tante” 2003  og “De nye danskere” oktober 1998.

Spirens sidste forestilling var “Alle skifter” i 2014

Fotoudstilling på Eskegården

3. januar 2019

UDSTILLINGEN ER SLUT

Egnsarkivets opslagstavle er i januar måned udlånt til “Fotogruppen”, der har lavet udstilling af gruppens bedste fotos.

Fotogruppen mødes hver 14 dag, hvor man enten tager ud sammen og fotograferer, eller man ser hinandens foto og drøfter dem.

Nyheder

Bipiber – lavet i Malling

24. april 2019

Vi har fået en forespørgsel på “bipiber fremstillet i Malling.

For at læse mere om det – klik her