Malling Stavfabrik og Savværk.

33 år efter købmand Niels Jensen kommer en mand til byen, der bliver en ny matador. Fabrikant Fr. Aabye Madsen kommer til fabrikken (der på det tidspunkt hedder Malling Dampbødkeri og Savværk) som formand i 1916, køber den året efter og driver den til 1966, hvor den lukkes. Fabrikken fremstiller smørdritler.

Etableringen af et jernbanenet i hele landet får stor betydning for smøreksporten til England, som foregår via udskibning fra Esbjerg. Eksportsmørret pakkes i dritler, og giver derved arbejde til mejerierne (lokalt andelsmejerierne i Beder og Malling) og til fabrikanterne af stave. Biproduktet savsmuld anvendes til røgning og er med jernbanen eksporteret så langt som til Hamburg og Neumünster.

Som et kuriosum kan det nævnes, at den store dampmaskine på fabrikken bygget af Søren Frichs til Verdensudstillingen i 1909 virker upåklageligt på fabrikken fra 1930 til lukningen i 1966, hvor det gør Aabye Madsen oprigtig ondt at lukke den ned for sidste gang og overlade den til skrot.

Hele fabriksanlægget rives ned i 1974 og den 22 m store skorsten sprænges i luften. Lukningen skyldes en udvikling, hvor smørret ikke kommes i dritler, men i pakker. En ny brugsforening bliver bygget på den store grund. Huset, hvor Åbye Madsen havde kontor og bolig, ligger fortsat på Bredgade.

I byen taler man om, at Aabye Madsen er god til at tjene penge. I daglig tale kaldes han ”millionæren”. Faktisk lykkes det ham at unddrage skattemyndighederne en formue på 3,6 millioner kr. tjent på sort handel med generatortræ under krigen 1940-45. Aabye Madsen er ikke ene om at efterbetale og få en stor bøde (3,1 millioner kr.) – et ufatteligt stort beløb i 1946. En særlig lov sikrer, at efterbetaling af skattegæld for sort arbejde båndlægges til særlige formål som nye anlægsarbejder.

Ajstrup skole bygges i 1953 for penge herfra – det siges, at Aabye Madsen bliver sur over ikke at være inviteret til indvielsen, når han nu har betalt den! Det lader ikke til, at borgerne i Malling tager hans skattebøde alvorligt; han er æresmedlem i Malling Borgerforening til sin død i 1973.

Retur til: Udviklingen i Malling…..

Der er lukket for kommentarer.

Udstillinger

Udstilling på Eskegården: Amatørteatret Spiren

9. maj 2019

Udstillingen er opsat den 9. maj 2019.

Den viser billeder fra opførelsen af “Charles tante” 2003  og “De nye danskere” oktober 1998.

Spirens sidste forestilling var “Alle skifter” i 2014

Fotoudstilling på Eskegården

3. januar 2019

UDSTILLINGEN ER SLUT

Egnsarkivets opslagstavle er i januar måned udlånt til “Fotogruppen”, der har lavet udstilling af gruppens bedste fotos.

Fotogruppen mødes hver 14 dag, hvor man enten tager ud sammen og fotograferer, eller man ser hinandens foto og drøfter dem.

Nyheder

Bipiber – lavet i Malling

24. april 2019

Vi har fået en forespørgsel på “bipiber fremstillet i Malling.

For at læse mere om det – klik her