Mindesten i idrætsanlægget Egelund

Lystanlægget Egelund:
I 1920 forærede gårdejerparret Laurs og Birthe Marie Jakobsen et stykke jord til Malling By, som blev til anlægget ”Egelund”. Indgangen var markeret af de to hvide stensøjler, som i dag står ved indkørslen til BMI. Jorden til anlægget udstykkes fra Lundhøjsgård, hvis stuehus blev præstebolig i Malling og nu er Sognegård. I anlægget opførtes et lille køkken- og kogehus, hvor vandet kunne koges til kaffen, og indtages i en træpavillon ved siden af. Pavillonen var forsynet med borde og bænke. Anlægget blev især brugt af Malling borgerne til at gå tur i om søndagen. For enden af vejen var fodbold- og håndboldbanen (nu tennisanlæg). Køkkenhuset står fortsat på festpladsen, men anvendes nu som Smedje. Pavillonen er for længst væk.

De hvide stensøjler:
Da Vandværket blev bygget, blev stenene væltet og var nær endt på lossepladsen, men blev reddet og opbevaret igennem flere år af kørerlærer Elvin Hansen. Søjlerne var noget medtaget, og der var også usikkerhed mht., hvordan de havde set ud oprindelig. De blev genopstillet i 1991 for at markere indkørslen til Idrætsanlægget Egelund. (se Note nederst på siden)

Mindesten for giverne: Malling Håndværker og Borgerforeningen sørgede for at samle ind, så der i 1921 kunne rejses en mindesten for ægteparret Jakobsen. Oprindelig stod stenen bag køkkenhuset, men var i 1989 næsten forsvundet i krattet. Egnsarkivet var initiativtager til at få stenen flyttet, og i samarbejde med Idrætsforeningen blev den placeret ved hjørnet mod svømmehallen i 1990.

Genforeningsstenen: 15. juni 1920 blev Nordslesvig omsider genforenet med Kongeriget. Det gav anledning til den mest omfattende rejsning af mindesten nogensinde i Danmark. I perioden 1919 til 1950 rejstes ca. 580 sten. Genforeningsstenen stod oprindelig i anlægget med blomster omkring, som det kan ses på postkortet, og blev rejst i 1922. Stenen er den største i Ning Herred, vejer 14000 kg (blokvognen 3500 kg), og det tog 6 spand heste at fragte den fra Ratlousdal i Odder. Ejeren, godsejer Huno Holstein Rathlou, skænkede stenen. Penge til fragt, rejsning og indhugget tekst blev indsamlet i Beder og Malling Sogne. Initiativtager var malermester Gram, der selv var sønderjyde. Stenen blev indviet ved en folkefest, der samlede en overvældende tilslutning, som der står. Under stenen blev indmuret et dokument, der beskriver, hvem der var i komiteen, mønter fra perioden og en beskrivelse af prisniveauet i 1922.

I 1980erne er Egelund ikke længere et udflugtssted, og Genforeningsstenen er tilgroet og nærmest forsvundet i buskads. Lokalhistorisk Forening, Egnsarkivet og formanden for BMI går sammen om, at få stenen frem i lyset på højre side af indkørslen til idrætsanlægget. Århus Kommune giver tilladelse til placeringen, Lions Klub i Beder-Malling betaler for flytning og renovering. På genforeningsdagen 15. juni 1990 bliver stenen rejst på sit nye fundament og genindviet i overværelse af rigtig mange Beder Malling borgere. En kopi af det oprindelige dokument, beskrivelse af flytningen og mønter fra 1990 blev indmuret i fundamentet.

Har du kommentarer til beretning om stenmonumenterne i Egelund, skriv til bemaegn@mail.dk eller ring 22913391.

Note: I 2017 blev de hvide søjler renoveret, og man valgte ny farve til dele af dem..

Der er lukket for kommentarer.

Udstillinger

Udstilling på Eskegården: Malling Borgerforening

18. januar 2018

Udstillingen opsat torsdag den 18. januar 2018

Malling Borgerforening har gennem årene haft forskellige navne.

1897 Beder-Malling Haandværkerforening
1898 Malling Haandværkerforening
1906 Malling Haandværker og Borgerforening
1966 Malling Borgerforening

2001 Foreningen går i dvale men opløses ikke.

Udstillingen viser nogle af de ting, som foreningen beskæftigede sig med.

 

Udstilling på Eskegården. Juleudstilling

23. november 2017

Udstillingen er slut

Udstillingen er sat op den 23.november 2017

Den viser blandt andet:

Udstilling af arkivets gamle postkort

Fire forskellige måder at pynte juletræ på fra 1934

Ingrid Vedels juleudsmykning i forretningen på Gl. Østergårdsvej 16 fra 1960’erne

Udstilling i Malling Brugs ca. 1976: Kane og nisser

Egnsarkivet ønsker alle en glædelig jul!

Nyheder

Historiske byvandringer med app’en “Opdag Aarhus”

24. august 2017

Tag telefonen i hånden og gå en tur i Beder eller i Malling med app’en “Opdag Aarhus”.Hent appen allerede i dag på Google Play eller App Store

Opdag Aarhus er udviklet af Alexandra Instituttet som en tur-app for Aarhus Kommune.

Tur-appen henvender sig til skoler, foreninger, institutioner og alle byens borgere samt gæster og turister, der gerne vil på tur på egen hånd, men samtidig ønsker et par gode tip.

Med telefonen i hånden kan du nu besøge 19 steder i Malling  og 37 steder i Beder og se gamle billeder fra stederne samt læse om stederne.