Mindesten i idrætsanlægget Egelund

Lystanlægget Egelund:
I 1920 forærede gårdejerparret Laurs og Birthe Marie Jakobsen et stykke jord til Malling By, som blev til anlægget ”Egelund”. Indgangen var markeret af de to hvide stensøjler, som i dag står ved indkørslen til BMI. Jorden til anlægget udstykkes fra Lundhøjsgård, hvis stuehus blev præstebolig i Malling og nu er Sognegård. I anlægget opførtes et lille køkken- og kogehus, hvor vandet kunne koges til kaffen, og indtages i en træpavillon ved siden af. Pavillonen var forsynet med borde og bænke. Anlægget blev især brugt af Malling borgerne til at gå tur i om søndagen. For enden af vejen var fodbold- og håndboldbanen (nu tennisanlæg). Køkkenhuset står fortsat på festpladsen, men anvendes nu som Smedje. Pavillonen er for længst væk.

De hvide stensøjler:
Da Vandværket blev bygget, blev stenene væltet og var nær endt på lossepladsen, men blev reddet og opbevaret igennem flere år af kørerlærer Elvin Hansen. Søjlerne var noget medtaget, og der var også usikkerhed mht., hvordan de havde set ud oprindelig. De blev genopstillet i 1991 for at markere indkørslen til Idrætsanlægget Egelund.

Mindesten for giverne: Malling Håndværker og Borgerforeningen sørgede for at samle ind, så der i 1921 kunne rejses en mindesten for ægteparret Jakobsen. Oprindelig stod stenen bag køkkenhuset, men var i 1989 næsten forsvundet i krattet. Egnsarkivet var initiativtager til at få stenen flyttet, og i samarbejde med Idrætsforeningen blev den placeret ved hjørnet mod svømmehallen i 1990.

Genforeningsstenen: 15. juni 1920 blev Nordslesvig omsider genforenet med Kongeriget. Det gav anledning til den mest omfattende rejsning af mindesten nogensinde i Danmark. I perioden 1919 til 1950 rejstes ca. 580 sten. Genforeningsstenen stod oprindelig i anlægget med blomster omkring, som det kan ses på postkortet, og blev rejst i 1922. Stenen er den største i Ning Herred, vejer 14000 kg (blokvognen 3500 kg), og det tog 6 spand heste at fragte den fra Ratlousdal i Odder. Ejeren, godsejer Huno Holstein Rathlou, skænkede stenen. Penge til fragt, rejsning og indhugget tekst blev indsamlet i Beder og Malling Sogne. Initiativtager var malermester Gram, der selv var sønderjyde. Stenen blev indviet ved en folkefest, der samlede en overvældende tilslutning, som der står. Under stenen blev indmuret et dokument, der beskriver, hvem der var i komiteen, mønter fra perioden og en beskrivelse af prisniveauet i 1922.

I 1980erne er Egelund ikke længere et udflugtssted, og Genforeningsstenen er tilgroet og nærmest forsvundet i buskads. Lokalhistorisk Forening, Egnsarkivet og formanden for BMI går sammen om, at få stenen frem i lyset på højre side af indkørslen til idrætsanlægget. Århus Kommune giver tilladelse til placeringen, Lions Klub i Beder-Malling betaler for flytning og renovering. På genforeningsdagen 15. juni 1990 bliver stenen rejst på sit nye fundament og genindviet i overværelse af rigtig mange Beder Malling borgere. En kopi af det oprindelige dokument, beskrivelse af flytningen og mønter fra 1990 blev indmuret i fundamentet.

Har du kommentarer til beretning om stenmonumenterne i Egelund, skriv til bemaegn@mail.dk eller ring 22913391.

Der er lukket for kommentarer.

Udstillinger

Udstilling på Eskegården: Veteranbiler

16. august 2017

udstillingen er sat op 11. august.

En udstilling om dengang biler var virkelig luksus, et statussymbol og for dem der havde råd.

Se billeder af skønne modeller op til at biler begynder at blive hver mands eje.

I 1950 er der 100.000 personbiler i DK, i 2017 2.500.000

Udstilling på Eskegården: Postkortet – datidens SMS

6. april 2017

Udstillingen er afsluttet

Udstillingen starter 06.04.2017

Vi fortæller:

*Lidt om postkortets historie der startede i Østrig i oktober 1869 og kom til Danmark allerede i april 1871. Den lokale takst var 2 skilling, udenbys 4 skilling og posten blev bragt ud mere end en gang om dagen. I 1905 kostede det 5 øre at sende et kort.

*Om de lokale handlende i Beder, Malling og Fulden der udgav postkortene.

Vi viser et udsnit af de bedste.

Nyheder

Historiske byvandringer med app’en “Opdag Aarhus”

24. august 2017

Tag telefonen i hånden og gå en tur i Beder eller i Malling med app’en “Opdag Aarhus”.Hent appen allerede i dag på Google Play eller App Store

Opdag Aarhus er udviklet af Alexandra Instituttet som en tur-app for Aarhus Kommune.

Tur-appen henvender sig til skoler, foreninger, institutioner og alle byens borgere samt gæster og turister, der gerne vil på tur på egen hånd, men samtidig ønsker et par gode tip.

Med telefonen i hånden kan du nu besøge 19 steder i Malling  og 37 steder i Beder og se gamle billeder fra stederne samt læse om stederne.