Forord

I de følgende afsnit fortæller landsbylægen Viggo Kelstrup om sin lægegerning i Malling fra 1937 til 1980 – i alt 43 år. Han er født i Velling, 22. februar 1907, som ligger ved Ringkøbing. Da faderen, som var præst, fik embede i Beder flyttede de dertil, hvor han gik i Beder skole og fik sin studentereksamen på Katedralskolen i Århus. Han blev gift i 1936 i Beder Kirke efter at have været forlovet i otte år. Hans tilkommende havde været pige på præstegården.

1. maj 1970 gik han i kompagniskab med sønnen Klaus og sammen byggede de nuværende flotte lægehus, som blev indviet februar 1974. Viggo Kelstrup praktiserede indtil 1980. Han døde 31. marts 1987 80 år gammel. Det er en levende beskrivelse af lægegerningen i datidens Danmark, som ikke ligner den nye tid her i 2004, hvor dette er nedfældet. Man kan roligt sige, at læger fra hans årgang skulle kunne det hele. Når der blev kaldt skulle man være der og klare ærterne. Lægen var også landsbyens store mand, som alle agtede og så op til. Viggo Kelstrup er en levende fortæller, som erindrer mange ting – både de sjove og de mindre sjove. I hans tid er der jo sket en mængde af nye opfindelser inden for lægevidenskaben. til gode for hele menneskeligheden, og der sker stadig nyt, men lad os nu læse om hvordan det var dengang.

Tilbage til indholdsfortegnelse

Der er lukket for kommentarer.

Udstillinger

Udstilling på Eskegården: Malerier m.m. modtaget i 2018

21. februar 2019

Egnsarkivet har i 2018 modtaget mange malerier med mere.

Fotos af disse malerier, samt af en akvarel og et foto (100 x 130 cm) af elever fra Landbrugsskolen kan ses på Eskegården.

Vil du gerne se de originale billeder, er du velkommen på Egnsarkivet i åbningstiden, der er torsdage

i tidsrummer 09.00 – 12.00 og 18.00 – 21.00

Juleudstilling på Eskegården

22. november 2018

UDSTILLINGEN ER AFSLUTTET

Opsat 22. n0vember 2018

Julen nærmer sig og arkivets juleudstilling er sat op på Eskegården.

Motivet er eksempler på julekort fra 1900 til 2017.

Nyheder

Orienteringstavle ved Åle Katrines hul

21. juni 2018

Læs om den nye tavle og se billederne. Klik her