Beder-Malling Idrætsforening BMI

Citat fra Århus Leksikon Bibliotekerne i århus

B.M.I. – Beder-Malling Idrætsforening
Foreningen er stiftet 20. oktober 1977. Den første bestyrelse bestod af Børge Hougaard som blev formand, Kristian Eriksen som blev næstformand og Dorthe Samuelsen som blev kasserer.
Grundlaget for BMI var en sammenslutning af flere foreninger i området. Malling Gymnastikforening (MGF) stiftedes i 1896 og dyrkede i mange år frem kun gymnastik. I 1930’erne udvidedes aktiviteterne med håndbold og fodbold.
Malling Boldklub (MB) startede i 1906, og dyrkede kun fodbold. MB og MGF sammensluttedes i 1939 under navnet MGF.
Beder Gymnastik – og Ungdomsforening (BGU) startede i 1918. Herunder indgik også den tidligere oprettede Beder Boldklub. I 1952 ændredes navn til Beder Gymnastikforening.
Ajstrup Gymnastikforening – og Ungdomsforening (AGU) stiftedes 14. maj 1943. I starten dyrkedes håndbold og gymnastik, efter 1959 atletik, volley – ball og håndbold.
Beder og Omegens Ungdomskreds stiftedes 19. august 1922. Kredsen var oprindeligt tænkt som en selskabelig forening men begyndte senere at dyrke gymnastik, håndbold, fodbold, svømning og badminton. Beder og Omegns Ungdomskreds skiftede i første halvdel af 1970’erne navn til Beder Idrætsforening B.I.F.
Samtlige foreninger i området prioriterede det sociale klubliv højt. I 1955 indledtes et samarbejde mellem Beder Gymnastikforening, Malling Gymnastikforening og Beder og Omegns Ungdomskreds. Hvad angår træningsforhold, havde alle foreninger i området ret dårlige træningsmuligheder. Ikke mindst når det drejede sig om indendørs forhold. Udendørs foregik det meste på de omkringliggende marker.

I 1939 indviedes et såkaldt “lille stadion” ved Egelund. Gennem årene arbejdes der ihærdigt på at forbedre forholdene, hvilket nødvendiggjorde samarbejde. Den 30. november 1967 stiftedes I.F. Egelund, som var en sammenslutning af MGF, BGF, AGF og Malling Badmintonforening. Beder Idrætsforening tilsluttede sig først i 1977. Men allerede 29. november 1966 var et andet samarbejde startet. Hovedforeningen “Egelund” var en sammenslutning at alle idrætsforeninger sammen med forskellige lokalgrupper. Formålet var at arbejde for gode forhold for idrætten og i forhold til opstart og vedligehold af nye initiativer.
Den selvejende institution “Idrætsparken Egelund” stiftedes i 1968 med det formål “at tilvejebringe, opretholde og drive en idrætshal med tilliggende udendørsarealer til brug for ungdomsarbejde og idræt i Beder – Malling Kommune”.
Efter kommunesammenlægningen i 1970 væltede planerne om et selvstændigt idrætsanlæg. Problemerne løstes ved at overgive det allerede etablerede private anlæg til Århus Kommune og lade det udbygge. I slutningen af 1970’erne stod anlægget færdigt og endelig den 20. oktober 1977 stiftedes Beder – Malling Idrætsforening.
BMI havde i starten omkring 2500 medlemmer. I 1997 er foreningen kommunens største med omkring 3689 medlemmer.
LL, ÅKB
Emneord: idrætsforeninger

Der er lukket for kommentarer.

Udstillinger

Udstilling på Eskegården: Malling Borgerforening

18. januar 2018

Udstillingen opsat torsdag den 18. januar 2018

Malling Borgerforening har gennem årene haft forskellige navne.

1897 Beder-Malling Haandværkerforening
1898 Malling Haandværkerforening
1906 Malling Haandværker og Borgerforening
1966 Malling Borgerforening

2001 Foreningen går i dvale men opløses ikke.

Udstillingen viser nogle af de ting, som foreningen beskæftigede sig med.

 

Udstilling på Eskegården. Juleudstilling

23. november 2017

Udstillingen er slut

Udstillingen er sat op den 23.november 2017

Den viser blandt andet:

Udstilling af arkivets gamle postkort

Fire forskellige måder at pynte juletræ på fra 1934

Ingrid Vedels juleudsmykning i forretningen på Gl. Østergårdsvej 16 fra 1960’erne

Udstilling i Malling Brugs ca. 1976: Kane og nisser

Egnsarkivet ønsker alle en glædelig jul!

Nyheder

Historiske byvandringer med app’en “Opdag Aarhus”

24. august 2017

Tag telefonen i hånden og gå en tur i Beder eller i Malling med app’en “Opdag Aarhus”.Hent appen allerede i dag på Google Play eller App Store

Opdag Aarhus er udviklet af Alexandra Instituttet som en tur-app for Aarhus Kommune.

Tur-appen henvender sig til skoler, foreninger, institutioner og alle byens borgere samt gæster og turister, der gerne vil på tur på egen hånd, men samtidig ønsker et par gode tip.

Med telefonen i hånden kan du nu besøge 19 steder i Malling  og 37 steder i Beder og se gamle billeder fra stederne samt læse om stederne.