Malling Kirke

Citat fra Århus Leksikon www.aarhuswiki.dk

Malling Kirke
Kirken i Malling menes opført år 1150. Der var oprindeligt tale om en beskeden middelalderkirke, blot 22 meter lang med skib og kor. Den opførtes i kampestenskvadre og var i besiddelse af romanske vinduer. I 1300 – tallet tilføjedes tårn og våbenhus af munkesten fremstillet på stedet. De indvendige trælofter blev erstattet med hvælvinger, længden på kirken blev udvidet til 31 meter, hvilket også er den nuværende længde, og man opførte i byggeprocessen tillige et 12 meter højt fæstningstårn på kirkegåden. Tårnet var et led i et forsvarsværk også omfattende et voldgravsystem. Forsvarsværkerne skulle beskytte kirken og lokalbefolkningen mod overgreb fra de røvere, ikke mindst i form af vendere, der hærgede Østjyllands østkyst. Kirken står i det store hele som dengang, den blev ombygget. Dog fandt der en ombygning af tårnet sted i 1767. I 1992 fandt der en renovering sted, der blandt andet havde til formål at gøre kirkerummet mere lyst og imødekommende. I samme omgang erhvervedes et nyt orgel. Af kirkens inventar springer i øvrigt prædikestolen fra 1660 i øjnene. Den fremstår som et traditionelt barokarbejde udført af biledskærermesteren Peder Jenssøn fra Colding, og den er som sådan rigt udsmykket med engle og englehoveder, kristne symboler som duen, korset, stiger, spyd, hammer og nagler. Den bemærkelsesværdige altertavle er førreformatorisk, og daterer sig muligvis til samme periode som altertavlen i Vor Frue Kirke, der fra 1478.
Litteraturhenvisning: Thorkild Wammen, Malling Kirke. Udvalgte middelalderkirker i Østjylland red. Inger Hørup. Århus Stiftstidende 26.6.1996.
Jesper Toft Hansen
Emneord: kirker, bygninger

—-oooo—-

På Malling kirkes hjemmeside kan du læse mere om kirken. Der er nogle interessante sider om

  • Altertavle
  • Døbefont
  • Prædikestol
  • Orgel
  • Smedejernsdør

Klik her for at komme til hjemmesiden. Den åbner på en ny fane.

—-oooo—-

Nedenfor kan du se navne på 11  billeder af ældre dato af kirken og omgivelserne. Klik navnet, for at se billedet.

Der har ligget tre huse ud mod Bredgade, haverne gik op til kirkegårdsmuren, hvilket kan ses på et par af billederne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er lukket for kommentarer.

Udstillinger

Udstilling på Eskegården: Malling Borgerforening

18. januar 2018

Udstillingen opsat torsdag den 18. januar 2018

Malling Borgerforening har gennem årene haft forskellige navne.

1897 Beder-Malling Haandværkerforening
1898 Malling Haandværkerforening
1906 Malling Haandværker og Borgerforening
1966 Malling Borgerforening

2001 Foreningen går i dvale men opløses ikke.

Udstillingen viser nogle af de ting, som foreningen beskæftigede sig med.

 

Udstilling på Eskegården. Juleudstilling

23. november 2017

Udstillingen er slut

Udstillingen er sat op den 23.november 2017

Den viser blandt andet:

Udstilling af arkivets gamle postkort

Fire forskellige måder at pynte juletræ på fra 1934

Ingrid Vedels juleudsmykning i forretningen på Gl. Østergårdsvej 16 fra 1960’erne

Udstilling i Malling Brugs ca. 1976: Kane og nisser

Egnsarkivet ønsker alle en glædelig jul!

Nyheder

Historiske byvandringer med app’en “Opdag Aarhus”

24. august 2017

Tag telefonen i hånden og gå en tur i Beder eller i Malling med app’en “Opdag Aarhus”.Hent appen allerede i dag på Google Play eller App Store

Opdag Aarhus er udviklet af Alexandra Instituttet som en tur-app for Aarhus Kommune.

Tur-appen henvender sig til skoler, foreninger, institutioner og alle byens borgere samt gæster og turister, der gerne vil på tur på egen hånd, men samtidig ønsker et par gode tip.

Med telefonen i hånden kan du nu besøge 19 steder i Malling  og 37 steder i Beder og se gamle billeder fra stederne samt læse om stederne.