Oprettelse

Lokalarkivet blev grundlagt af Anders Nørgård i 11. november 1967 og dækker Beder og Malling Sogne.

Vi bor meget passende i en gammel bygning fra 1908, et solidt bygget hus, der har klaret ca. 50 år som skole (1908-1959), bolig for førstelæreren og en hjælpelærer, fungeret som kæmnerkontor, som kommunens kontor kaldtes dengang, været mødelokale for sognerådet i Beder-Malling, politikontor, bibliotek og nu har to brugere: Det Kreative Værksted og Egnsarkivet.

Tværgade 18. Til venstre ses skolebygningen og til højre lærerboligen

De første år havde arkivet et mindre lokale på 1.sal. Efter biblioteketes nedlæggelse i 1979 overtog arkivet venstre halvdel af bygningen både i stuen og på første sal. Lokalerne i stuen og hallen blev renoveret i 2009.

Lykke Kristensen i Arkivet 2009 , før der blev  malet.

 

Vores opgave er at indsamle skrevne, trykte, tegnede og fotograferede materialer, som kaldes arkivalier, som fortæller om egnens og dens beboeres historie. Lokalarkiverne i Århus (i alt 22) hører ind under bibliotekerne. Kommunen betaler husleje vand, el osv. Derudover modtager vi årligt et tilskud på kr. 5000. Forretnings- og erhvervsdrivende i lokalområdet er sponsorer for arkivet. Deres bidrag betaler for trykningen af vores egnskalender, som er vores primære indtægtskilde. Arkivet fungerer med frivillig arbejdskraft  (11) og 1 ansat arkivleder (3 timer om ugen).

Jeg er begyndt på arkivet som leder 1. april 2008 og var ligesom ikke forberedt på også at skulle varetage et lille museum, der rummer genstande fra forarbejdet flint, beklædning, idrætspokaler, ca. 18 flag, skolepulte og skolæste mv.

Redigeret af Kirsten Williams januar 2017

Har du lyst til at være frivillig på arkivet, så ring eller mail. Vi kan bruge frivillige med mange forskellige kompetancer.

Der er lukket for kommentarer.

Udstillinger

Udstilling på Eskegården: Amatørteatret Spiren

9. maj 2019

Udstillingen er opsat den 9. maj 2019.

Den viser billeder fra opførelsen af “Charles tante” 2003  og “De nye danskere” oktober 1998.

Spirens sidste forestilling var “Alle skifter” i 2014

Fotoudstilling på Eskegården

3. januar 2019

UDSTILLINGEN ER SLUT

Egnsarkivets opslagstavle er i januar måned udlånt til “Fotogruppen”, der har lavet udstilling af gruppens bedste fotos.

Fotogruppen mødes hver 14 dag, hvor man enten tager ud sammen og fotograferer, eller man ser hinandens foto og drøfter dem.

Nyheder

Bipiber – lavet i Malling

24. april 2019

Vi har fået en forespørgsel på “bipiber fremstillet i Malling.

For at læse mere om det – klik her