Kalender 2015 januar

Pastor Thorkild Carl Wammen 1912-2004

Thorkild Wammen bliver cand. theol. I 1940. Han ved godt, at han skal være præst, men venter længe med at følge sit kald. I 1940 er krigen brudt ud, og det er småt med embeder. Han arbejder i Varedirektoratet og som grossist til 1960, hvor han bliver kapellan i Vejgárd Sogn. I 1964 indsættes han som præst i Beder-Malling og virker til 1982.
Thorkild og hans kone Aase bor i præstegården i Beder, bygget i 1946.
Præsteparret er begge meget afholdte i Sognet. Thorkild Wammen skriver og får udgivet Beder og Malling kirkers historie i to små bøger.

Billede 1:
Afsked med menigheden. Åse og Thorkild Wammen. Foto 1982.

Billede 2:
Thorkild Wammen udenfor Beder Kirke. Kirkegængerne kommer stadig med hat på og letter på den, når de hilser på præsten. Foto 1970.

Billede 3:
Beder Kirke indgangsportal. Portalen bygges af tegl omkring år 1300 og i gotisk stil. Foto 1971.

Tilbage til oversigt over billeder

Der er lukket for kommentarer.

Udstillinger

Udstilling på Eskegården: Malerier m.m. modtaget i 2018

21. februar 2019

Egnsarkivet har i 2018 modtaget mange malerier med mere.

Fotos af disse malerier, samt af en akvarel og et foto (100 x 130 cm) af elever fra Landbrugsskolen kan ses på Eskegården.

Vil du gerne se de originale billeder, er du velkommen på Egnsarkivet i åbningstiden, der er torsdage

i tidsrummer 09.00 – 12.00 og 18.00 – 21.00

Juleudstilling på Eskegården

22. november 2018

UDSTILLINGEN ER AFSLUTTET

Opsat 22. n0vember 2018

Julen nærmer sig og arkivets juleudstilling er sat op på Eskegården.

Motivet er eksempler på julekort fra 1900 til 2017.

Nyheder

Orienteringstavle ved Åle Katrines hul

21. juni 2018

Læs om den nye tavle og se billederne. Klik her