Kalender 2015 maj

Egelund og gårdejer Laurs Jakobsen Malling 1861-1929

l 1894 overtager Laurs Jakobsen og hans hustru Birthe Marie Lundshøjgård matr. 3a, Malling. Garden har tilhørt hustruens slægt siden 1787. Stuehuset er bygget i 1873 og flyttet fra avlsbygningerne på den modsatte side af vejen (nu parkeringsplads).
Før 1655 er gården præstebolig og tilhører siden Århus Katedralskole, da Beder og Malling sogne lægges sammen.
I 1979 deles sognene atter, og pastor Malthe Madsen flytter ind 1981-2013. Huset er nu under ombygning til Sognegård.
Ægteparret Jakobsen har ingen børn og skænker i 1920 et stykke jord på Beder Landevej 5 til Malling Borgerforening. jorden skal anvendes som lysthave, hvor borgerne kan spadsere om søndagen og drikke deres kaffe. Stedet døbes i 1921 »Egelund«, 1936 overdrages stedet til Beder-Malling Kommune.

Billede 1:
Lundshøjgård. Bagest midt Laurs Jakobsen, t.h. hustru Birthe Marie og hendes søster. Siddende tidl. ejer og sognefoged Jens Nielsen og hustru. Børn ukendt. Bemærk avlsbygningerne t.v. Billedet er taget midt på, hvad der fra 1958 er Malling Kirkevej. Foto 1895.

Billede 2:
Stensøjlerne ved BMI. Idrætscentret Egelund etableres i 1968. I 1991 besluttes det at flytte de hvide stensøjler, Genforeningsstenen og mindesten over Laurs Jakobsen frem i lyset. På den v. sten står 19, på den h. sten 21. Det er ikke husnr., men 1921, hvor lysthaven indvies!

Billede 3:
På festpladsen i Egelund er et lille hus, »Smedjen«. Bygget 1921. Borgerne kunne koge vand til kaffe. Ved siden af træpavillon, hvor kaffen drikkes.

Tilbage til oversigt over billeder

Der er lukket for kommentarer.

Udstillinger

Udstilling på Eskegården: Malerier m.m. modtaget i 2018

21. februar 2019

Egnsarkivet har i 2018 modtaget mange malerier med mere.

Fotos af disse malerier, samt af en akvarel og et foto (100 x 130 cm) af elever fra Landbrugsskolen kan ses på Eskegården.

Vil du gerne se de originale billeder, er du velkommen på Egnsarkivet i åbningstiden, der er torsdage

i tidsrummer 09.00 – 12.00 og 18.00 – 21.00

Juleudstilling på Eskegården

22. november 2018

UDSTILLINGEN ER AFSLUTTET

Opsat 22. n0vember 2018

Julen nærmer sig og arkivets juleudstilling er sat op på Eskegården.

Motivet er eksempler på julekort fra 1900 til 2017.

Nyheder

Orienteringstavle ved Åle Katrines hul

21. juni 2018

Læs om den nye tavle og se billederne. Klik her