Kalender 2018 Maj

Beder Landevej 66 og 69

Beder Kro og Købmandsgården

Postkort ca. 1908. Foto 2017 1 Rasmussen

Til venstre på postkortet ses Beder Gæstgivergård. Den blev oprettet i 1884 af Peder Sørensen der ejede diligence-kroen oppe på bakken, Beder landevej 97. Han søgte og fik i maj 1884 Aarhus Amtsråds tilladelse til at flytte kroen ca. 600 alen mod nord. P. Sørensen drev ikke selv kroen, men forpagtede den ud. I 1895 købte Niels P. Petersen kroen for 19.000 kr. Han drev den til sin død i 1933. Sønnen Einer overtog – men døde i 1936 kun 30 år gammel. En Ford T nr. X125 tilhørende husejer Godtfredsen fra Sjællandsgade i Aarhus, holder foran kroens rejsestald. – Stalden var til gæsternes og de rejsendes heste.

Kaj Berg købte kroen i 1939. Hans hustru havde den til 1980, hun lejede værelserne ud ti beboelse. I 1984 blev den fhv. kro udstykket i ejerlejligheder.

På højre side af landevejen ses købmandsgården. Fra 1883-1908 ejet af Carl S. Borup. I 1912 kommer Frands Jensen fra Mårslet hvor han var uddeler i Brugsforeningen. Frands døde i 1925, sønnen Jens A. Jensen overtog. Efter en konkurs i 1939 blev Jørgen Pedersen den nye købmand. Den sidste købmand blev Poul Andersen. Han var der fra 1977 til butikken lukkede i 2001, fra 1994 sammen med datteren Susanne.

Retur til oversigt 2018

 

Der er lukket for kommentarer.

Udstillinger

Udstilling på Eskegården: Malerier m.m. modtaget i 2018

21. februar 2019

Egnsarkivet har i 2018 modtaget mange malerier med mere.

Fotos af disse malerier, samt af en akvarel og et foto (100 x 130 cm) af elever fra Landbrugsskolen kan ses på Eskegården.

Vil du gerne se de originale billeder, er du velkommen på Egnsarkivet i åbningstiden, der er torsdage

i tidsrummer 09.00 – 12.00 og 18.00 – 21.00

Juleudstilling på Eskegården

22. november 2018

UDSTILLINGEN ER AFSLUTTET

Opsat 22. n0vember 2018

Julen nærmer sig og arkivets juleudstilling er sat op på Eskegården.

Motivet er eksempler på julekort fra 1900 til 2017.

Nyheder

Orienteringstavle ved Åle Katrines hul

21. juni 2018

Læs om den nye tavle og se billederne. Klik her