Kalender 2018 September

Stationspladsen 5

Malling Station set fra spor 2

Postkort 1911 Foto 2017 T Rasmussen.

På postkortet ses stationsforstander Niels Peter Andersen Grosen der var leder af stationen fra 1911 til 1930. Han står på perronen og venter på togets ankomst i 1913.

Mælkejungerne står klar til afhentning, og gods fra jernbanevognen læsses over i hestevogne. Yderst til højre det lille hus hvor grisene opholdt sig, inden de blev sendt med toget til Odder Andelsslagteri. Stationen blev indviet d. 18j. juni 1884. Forud var gået flere år med ekspropriation og aktietegninger. Beder Malling Kommune bidrog med 60.000 kr.

Et par hundrede af byen borgere var mødt op d. 18. juni. Der var taler ved bl.a. lærer Schou fra Pedholt, grosserer Hans Broge og købmand Niels Jensen. Der var bygget en flot æresport, som toget skulle køre igennem. Den havde inskriptionen ”Held og lykke, Din Fart smykke”. Stationen var festligt pyntet, og der blev afsunget flere sange efter omdelt sanghæfte. Hæftet findes i et eksemplar på Arkivett.

Banen udviklede sig, allerede i 1889 blev der anlagt sidespor til købmand N. Jensens bygninger og i 1914 til både Foderstofforretningen og Dampmøllen. Her i 2017 venter vi på at Letbanen bliver færdig og kommer til at køre stabilt i 2018

Retur til oversigt 2018

 

Der er lukket for kommentarer.

Udstillinger

Udstilling på Eskegården: Malerier m.m. modtaget i 2018

21. februar 2019

Egnsarkivet har i 2018 modtaget mange malerier med mere.

Fotos af disse malerier, samt af en akvarel og et foto (100 x 130 cm) af elever fra Landbrugsskolen kan ses på Eskegården.

Vil du gerne se de originale billeder, er du velkommen på Egnsarkivet i åbningstiden, der er torsdage

i tidsrummer 09.00 – 12.00 og 18.00 – 21.00

Juleudstilling på Eskegården

22. november 2018

UDSTILLINGEN ER AFSLUTTET

Opsat 22. n0vember 2018

Julen nærmer sig og arkivets juleudstilling er sat op på Eskegården.

Motivet er eksempler på julekort fra 1900 til 2017.

Nyheder

Orienteringstavle ved Åle Katrines hul

21. juni 2018

Læs om den nye tavle og se billederne. Klik her